Làm Casino online-Baccarat casino

Hợp đồng cung cấp hệ thống bơm cứu hỏa cho tòa nhà liên cơ Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội

{关键字}

Dự án: Tòa nhà liên cơ Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội

Địa điểm: Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp hệt thống bơm cứu hỏa động cơ điện bao gồm

  • Bơm cứu hỏa động cơ điện 160kw
  • Bơm bù áp cứu hỏa 5.5kw
  • Bình tích áp 100L – 16bar

{关键字}

 

{关键字}

{关键字}

Làm Casino online-Baccarat casino